Editorial Team

Editor in Chief

Profile Image : Wiwik Afridah
: 0SoEOEsAAAAJ
: 57216738912
: -
: Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Indonesia.

Editor Staff

: Agus Aan Adriansyah 
: N2DGzAUAAAAJ
: 57216742422
: 0000-0003-1157-9786
: Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Indonesia.
Profile Image : Andreas Putro Ragil Santoso
: Nug2poUAAAAJ
: -
: -
: Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Indonesia.
Profile Image : Abdul Hakim Zakkiy Fasya 
: LJnCYPwAAAAJ
: 57218354514
: 0000-0002-8171-5491
: Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Indonesia.
Profile Image : Globila Nurika
: HW6Ops8AAAAJ
: 57211339978
: 0000-0002-1695-1471
: Universitas Negeri Jember, Indonesia.
Profile Image : Sudirman
: 5aaNpXAAAAAJ
: -
: -
: Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Indonesia.
Profile Image : Dyah Ika Krisnawati
: PpH9ccQAAAAJ
: 57208179277
: -
: Akademi Keperawatan Dharma Husada Kediri, Indonesia.
Profile Image : Achmad Syafiuddin
: ptJ3qJ8AAAAJ
: 56682128000
: 0000-0002-4310-7882
: Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia.
Profile Image : Sahrir Sillehu
: 0BT8L4gAAAAJ
: 57201275574
: 0000-0001-9308-6787
: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maluku Husada, Indonesia.
Profile Image : Arif Jauhari
: GggcR94AAAAJ
: 55200870400
: 0000-0003-3018-7649
: Poltekkes Kemenkes Jakarta II, Indonesia.
Profile Image : Dr Faizuan Bin Abdullah
: SHl9YbAAAAAJ
: 55053616200
: 0000-0002-9545-0316
: Fakultas Sains Universitas Teknologi Malaysia Johor Bahru
Profile Image : Dr. Mohamed Zuhaili Bin Mohamed Najib
: 9JNo8CUAAAAJ
: 57191228911
: -
: Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia
Profile Image : PROF. DR. SYED SHARIZMAN BIN SYED ABDUL RAHIM
: j8wb7ngAAAAJ
: 56907058200
: 0000-0002-9090-2563
: Universiti Malaysia Sabah, 88400, Kota Kinabalu, Sabah, MALAYSIA