Peer To Review

Masdar Hilmy, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, ID Scopus : 56059557000, ID Scholar  : 2mrGjpL

Purnawan Basundoro, Universitas Airlangga, ID Scopus : 56598577800, ID Scholar  : 4bD_ICQAAAAJ

Akh. Muzakki, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, ID Scopus : 42962128100, ID scholar : s3TAVDgAAAAJ&hl

Husni Abdillah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, ID Scopus: 5721140832,  ID Scholar : iHNiUFMAAAAJ

Edris Zamroni, Universitas Muria Kudus, ID Scopus: 5721555065,  ID Scholar: DArQXegAAAAJ

Ubaidillah Zuhdi, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya,  ID Scopus : 55932156700, ID scholar : mrJJSuEAAAAJ

Abdullah Hamid, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, ID Scopus : 57203898760, ID Scholar : OQOP37QAAAAJ 

Abdul Mustaqim, UIN sunan Kalijaga Yogyakarta, ID Scholar : icfUXp0AAAAJ ID Scopus: 57210375069

Hasan Baharun, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, ID Scopus : 57200983602 ID Scholar : 3YGOkG8AAAAJ&

Listiyono Santoso, Universitas Airlangga, ID Scholar : 6dSq46cAAAAJ

Chafid Wahyudi, Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fitroh Surabaya, ID Scholar : 7TGEmagAAAAJ

Aminuddin Kasdi, Universitas Negeri Surabaya, ID Scholar : c08dOpMAAAAJ

M. Agus Mushodiq, Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, ID Scholar : XEvH5BIAAAAJ

Moch. Shodikin, Universitas Indoneisa, ID Scholar : 4bCY9QAAAAJ

Rangga Sa'adillah S.A.P., STAI Taswirul Afkar Surabaya, ID Scholar : AH9hPG0AAAAJ