Liando, Juan Matthew, Universitas Hang Tuah Surabaya, Indonesia