Uji Cahyono, Drajad, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Indonesia