[1]
Putri, W.E., Faizin, M.F., khamidah, khamidah and ainiyah, nur 2019. PROFIL KELAINAN KULIT PADA PASIEN DERMATITIS ATOPIK ANAK DAN DEWASA. Journal of Health Sciences. 12, 1 (Feb. 2019), 102–109. DOI:https://doi.org/10.33086/jhs.v12i1.871.