Sari, M. “Cara Guru Dalam Pengenalan Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini Di TK Kurnia Illahi Kecamatan Rambatan”. Child Education Journal, vol. 2, no. 1, June 2020, pp. 53-60, doi:10.33086/cej.v2i1.1531.