Sari, Meliana. 2020. “Cara Guru Dalam Pengenalan Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini Di TK Kurnia Illahi Kecamatan Rambatan”. Child Education Journal 2 (1):53-60. https://doi.org/10.33086/cej.v2i1.1531.