Susanto, Hendro, Universitas Ciputra Surabaya, Indonesia