Budiarti, Rizqi Putri Nourma, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Indonesia